برچسب : USB-C nylon braided 3.5A 1.2M blackهیچ آیتمی یافت نشد